Business Park Skejby

Om Business Park Skejby

Business Park Skejby har til formål at udbrede kendskabet til erhvervslivet i Skejby samt at udvikle og brande området som Danmarks mest innovative med fokus på netværksdannelse, trivsel, bæredygtighed og effektivitet.

Derforuden er det foreningens mål at styrke samarbejdet mellem områdets virksomheder, etablere fælles tilbud til medarbejderne samt at koordinere samarbejdet med offentlige myndigheder, ikke mindst Aarhus Kommune.

 

Læs mere...